Kaj je direktna prodaja?

Direktna prodaja je trženje izdelkov in storitev z osebnim pristopom neposredno k potrošnikom. Trženje običajno poteka na domu, na delovnem mestu ali na drugih krajih izven ustaljenih maloprodajnih lokacij. Direktna prodaja je oblika netrgovinske prodaje.

Direktna prodaja poteka z razlago ali prikazom izdelka. Predstavi ga t.i. direktni prodajalec. Najbolj pomembna značilnost direktne prodaje je neposreden stik med dobaviteljem in morebitno stranko, brez posrednikov. To omogoča obojestransko izmenjavo informacij in temeljit posvet s stranko.
Podjetja za direktno prodajo svojo dejavnost organizirajo na različne načine. Temelji lahko na osebnem pristopu po predhodnem dogovoru, da bo prodajalec stranki predstavil izdelek ali na skupinski predstavitvi – prodaja izdelkov poteka z razlago in prikazom uporabe širšemu krogu morebitnih strank.

Nekatera podjetja se odločijo za mrežni marketing. Mrežni marketing je ena izmed metod organizacije poslovanja direktne prodaje. Prodaja izdelkov in storitev ter sponzoriranje novih članov je organizirana preko mreže neodvisnih prodajalcev. Le – ti ob prodaji stranki dostavijo izdelke in storitve za končno uporabo. Direktni prodajalci lahko za prodajo izdelkov in storitev strankam, ki so jo opravili sami ali so jo v skupini izvedli drugi neodvisni direktni prodajalci, vpeljani in usposobljeni za ta posel, prejmejo nagrado.

Direktna prodaja stranki ponuja možnost, da si ogleda, preizkusi in oceni izdelek v svojem prostem času v udobju svojega doma ali med prijatelji. Vsi izdelki so dostavljeni stranki na dom. Tak način je še posebno uporaben za stranke s podeželja in majhnih mest, saj ponuja nakup izdelkov, ki jih v običajnih trgovinah na teh področjih sicer ni na voljo. Zaradi hitrega tempa življenja pa je to tudi prihranek časa, saj so izdelki dostavljeni na dom.