Zastopanje pravice potrošnikov

Cilj vseh kakovostnih podjetij direktne prodaje je, da pri svojih strankah pridobijo veliko mero zaupanja in zadovoljstva, ki je enaka oziroma boljša kot pri najboljših trgovinah na drobno.

To je bil cilj Sekcije direktne prodaje, ko je bila ustanovljena leta 1993 in je še danes.

Kodeks ravnanja Sekcije direktne prodaje upravlja neodvisni administrator, katerega sodbe so zavezujoče za vsa podjetja v Sekciji .

Kodeks Sekcije direktne prodaje

Kodeks Sekcije direktne prodaje Slovenije vsebuje ravnanja, ki so zavezujoča za vsa včlanjena podjetja in potrošniške vodnike, ki urejajo način, na katerega se blago in storitve predstavljajo in prodajajo na maloprodajni ravni. Kodeks je osnova in vodilo Sekcije direktne prodaje za zaščito potrošnikov.

Ključne točke

Preverite identiteto prodajalca.

Profesionalno osebje oziroma prodajalci imajo vedno pri sebi literaturo o izdelkih njihovega podjetja. Literatura mora vsebovati ime, naslov in telefonsko številko podjetja. Povprašajte o literaturi in s tem preverite verodostojnost prodajalca in podjetja.

Podpisovanje dokumentov

NE podpisujte dokumentov dokler niste popolnoma prepričani o verodostojnosti prodajalca in podjetja.

Plačilo blaga

NE plačajte ničesar, če niste popolnoma prepričani o identiteti prodajalca in podjetja.

Plačajte le v primeru prejetja računa, ki prikazuje ime in naslov dobavitelja predstavljenega blaga.

Naročila, odpovedni rok

Vsa dobra podjetja ponujajo razumno obdobje, v katerem lahko prekličete naročilo. Vedno preverite, da vsaka naročilnica vsebuje vaše pravice oziroma odpovedni rok.

Verbalna zagotovila

Pazite se verbalnih obljub o posebnih cenah in pogojih dobave. Vedno preverite, ali so posebni pogoji natisnjeni v literaturi podjetja.

Garancije

Preverite, ali izdelek, ki ga ponujajo, zajema jamstvo.

Poglejte ali je v literaturi ali računu natisnjen logotip Sekcije direktne prodaje, kar pomeni, da je podjetje član le-te.