Postopek obravnave pritožb v skladu s kodeksom ravnanja

KAKO VLOŽIMO PRITOŽBO V SKLADU S KODEKSOM

Če imate pritožbo proti proti članu Sekcije direktne prodaje ali posameznemu direktnemu prodajalcu, ki zastopa podjetje za direktno prodajo in je član Sekcije, lahko tako pritožbo vložite. Pritožba se lahko nanaša na katero koli poslovno prakso, ki bi po vašem mnenju predstavlja kršitev etičnega kodeksa Sekcije direktne prodaje.

Sledite spodnjim korakom:

 1. Najprej poskusite zadevo rešiti neposredno z vpletenim/-i posameznikom/posamezniki ali podjetjem. Vaša pritožba mora biti sestavljena v pisni obliki in vsebovati spodnje podatke:
 • datum in podrobnosti kršitve;
 • vpletene stranke;
 • točko etičnega kodeksa, ki je po vašem mnenju kršena;
 • opis vaših prizadevanj za rešitev zadeve;
 • stroške zadevnega izdelka, če je to pomembno, vključno z računi ali drugimi dokazili;
 • opis dejanj, ki so jih izvedle stranke za rešitev zadeve;
 • trenuten status pritožbe;
 • način odprave kršitve, ki ga predlagate.

Prosimo, da družbi ali posamezniku/posameznikom omogočite dovolj časa za odgovor na vašo pisno pritožbo. Običajno priporočeno obdobje je 30 dni.

 1. Če po izvedbi prvega koraka (zgoraj) zadeva ni zadovoljivo rešena, stopite v stik s skrbnikom kodeksa Sekcije direktne prodaje preko sledečega obrazca:

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  1. Če po izvedbi prvega in drugega koraka (zgoraj) vaša pritožba ni rešena na vam ustrezen način, celotno dokumentacijo o vaši pritožbi, vključno z odgovori podjetja in Sekcije direktne prodaje ter izpolnjenim obrazcem na povezavi pošljite evropskemu združenju SELDIA na naslov:

  http://www.seldia.eu/images/pdf/complaints_form.pdf


  e-pošta: complaints@seldia.eu
  Naslov: European Code Administrator c/o Seldia, Av de Tervueren 14, 1040 Brussels, Belgium

  Fax: +32 (0)2736 34 97
  Za več informacij obiščite: www.fairselling.eu, 
  complaints@seldia.eu.

  SELDIA bo stopila v stik s skrbnikom kodeksa lokalne Sekcije za direktno prodajo, da se seznani z razlogi za neuspešno rešitev pritožbe.

  1. Kodeks WFDSA zagotavlja učinkovanje zunaj ozemlja pristojnosti. To pomeni, da ste še vedno lahko zaščiteni in vložite pritožbo, tudi če v vaši državi ni Sekcije za direktno prodajo oziroma če zadevno podjetje ni član Sekcije direktne prodaje vaše države, ampak je članica Sekcije direktne prodaje v državi v kateri ima sedež.

  Sledite spodnjim korakom:

  • ugotovite, kje ima podjetje sedež;
  • ugotovite, ali je podjetje član Sekcije v državi, v kateri ima sedež [http://wfdsa.org/dsa-membership-by-country/];
  • celotno dokumentacijo o svoji pritožbi pošljite skrbniku kodeksa tega združenja za direktno prodajo, kot je navedeno v prvem koraku (zgoraj);
  • če podjetje ni član Sekcije direktne prodaje v državi v kateri je prišlo do kršitve, in ni član Sekcije direktne prodaje v državi, v kateri ima sedež, pritožbo vložite pri vladni ali potrošniški organizaciji.