V Sloveniji je pravna podlaga za delovanje podjetij za direktno prodajo urejena z Zakonom o trgoviniin Zakonom o varstvu potrošnikov. Tako Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih prodajo od vrat do vrat opredeljuje kot »neposredno prodajo blaga na drobno ob predhodnem povabilu ali pristanku kupca, ob razlagi in predstavitvi lastnosti, namembnosti in uporabnosti blaga ter drugih pogojev, ki veljajo za to prodajo blaga po določbah tega pravilnika in drugih predpisov.«

Zakon o trgovini in Zakon o varstvu potrošnikov pa direktnim prodajalcem narekujejo, da zadostijo naslednje pogoje: