Regionalna konferenca Možnosti podjetništva v direktni prodaji

Statistični podatki o prodaji za leto 2016
11 decembra, 2017
Želite imeti svoj posel?
14 novembra, 2018
Statistični podatki o prodaji za leto 2016
11 decembra, 2017
Želite imeti svoj posel?
14 novembra, 2018

Sektor direktne prodaje in njen podjetniški potencial

V Sloveniji so podjetja članice Sekcije direktne prodaje v letu 2016 ustvarile promet v višini 22 milijonov evrov in imajo skupaj več kot 18 tisoč direktnih prodajalcev.

Direktna prodaja predstavlja veliko in rastočo gospodarsko panogo v Evropi in svetu. Po podatkih združenja WFDSA (svetovno Združenje sekcij za direktno prodajo) za leto 2016 se je z direktno prodajo ukvarjalo več kot 107 milijonov ljudi, 3% več kot leta 2015, ter ustvarilo promet v višini 156 milijard evrov oz. 182,6 milijard dolarjev. Volumen direktne prodaje kaže konstantno, v povprečju 5,2 % rast v zadnjih treh letih. Podjetja direktne prodaje v Evropi zaposlujejo več kot 25.000 ljudi in 76% izdelkov je proizvedeno v Evropi.
Največji evropski trgi, kjer je direktna prodaja priljubljen vir zaslužka so Nemčija, Francija, Velika Britanija, Italija, Madžarska ter Poljska.

Najbolj prodajana je kozmetika ter izdelki prehranska dopolnila, ki predstavljajo 32% vse prodaje, sledijo pa izdelki za zdrav življenjski slog, ki predstavljajo 25% prodaje ter izdelki za dom.

Raziskava, ki jo je izvedla Tehnična Univerza v Münchnu (TUM) in je potekala v 54 državah, na 50.000 + respondentih, vključujoč Slovenijo, kaže izrazit strah pred neuspehom v podjetništvu, in sicer pri anketiranih v starostnih skupinah nad 40 let, medtem ko mlajše generacije kažejo manjši strah pred neuspehom in imajo bistveno bolj pozitivno stališče do podjetništva.
Mlada populacija se globalno bolj zanima za podjetništvo in ne za pisarniško delo, zato prihodnost leži v samozaposlitvah, je poudarila ga. Tamuna Gabilaia, izvršna direktorica Svetovnega združenja za direktno prodajo (WFDSA)
»Podjetništvo se vzgaja in izobražuje. V njem leži uspeh gospodarstva vseh držav in na njegovem razvoju je potrebno delati sistematično« je poudarila ga. Candan Corbacioglu, regionalna direktorica korporativnih odnosov v podjetju Amway, predsednica Sekcije direktne prodaje v Sloveniji in častni konzul Hrvaške v Izmirju, Turčija. Trend se pri mladih ljudeh vidi tudi v spremembi, ki jo vidijo v času izobraževanja, in sicer da je bila nekoč primarna želja mladih ob koncu študija postati menedžer, medtem ko je danes njihova želja postati podjetnik.

Zakonska regulacija direktne prodaje in zaščita potrošnikov

Ga. Nina Šebečić Crnolatac, predsednica Sekcije direktne prodaje na Hrvaškem in direktorica Herbalife Nutrition za Jugovzhodno Evropo, je poudarila, da podjetja članice Sekcij direktne prodaje na Hrvaškem in v Sloveniji spoštujejo zakonsko regulativo in z upoštevanjem globalnega Etičnega kodeksa še dodatno skrbijo za zaščito potrošnikov. Le-ta svoje kupce informirajo o proizvodih, pogojih prodaje, pravici do odstopa od pogodbe, tj. možnost vračila proizvodov brez navedbe kakršnih koli razlogov ter možnost pritožbe na treh ravneh.

»Ena od pomembnejših vlog Sekcij direktne prodaje je zaščita ugleda te prodajne dejavnosti z nekompromisnim izvajanjem Etičnega kodeksa podjetij članov in z opozarjanjem na eventuelne nepravilnosti posameznika in podjetij, ki s svojim delovanjem ne delajo v korist potrošnika in s tem škodujejo ugledu te dejavnosti,« je poudarila ga. Šebečić Crnolatac.

Kot predstavnica Hrvaške gospodarske zbornice (HGZ) je ga. Ema Culi, direktorica Sektorja za trgovino, poudarila, da je Hrvaška sprejela zakon o zaščiti potrošnikov že leta 2003 in ga z vstopom v EU uskladila z evropskimi zakoni. Prav tako pri HGZ deluje Častno sodišče, ki rešuje spore med potrošniki in trgovci izven sodišča. Za potrošnika je ta postopek brezplačen. Vedno obstaja prostor za izboljšave, izobraževanje potrošnikov in trgovcev pa je vsekakor nekaj na čemer je potrebno vedno delati.

Ga. Tamuna Gabilaia, izvršna direktorica Svetovnega združenja za direktno prodajo (WFDSA), je poudarila, da je mora vsako podjetje direktne prodaje, če želi postati član Svetovnega združenja (WFDSA), sprejeti Etični kodeks in ga upoštevati pri svojem poslovanju. Tako sektor direktne prodaje izvaja samoregulacijo ob ustreznih zakonih vsake države.

Pomembnost ženskega podjetništva

Udeleženke panela ga. Kim Drabnik, predstavnica Svetovnega združenja za direktno prodajo (WFDSA), ga. Anja Žagar, iz Organizacije ženskega podjetništva »Verjemi vase«, ga. Sanela Dropulić, predsednica Virtualnega ženskega podjetniškega centra, ga. Marijana Šarolić Robić, predsednica organizacije Professional Women’s Network Hrvaška in ga. Marie Lacroix, direktorica za notranje zadeve, Evropsko združenje za direktno prodajo (SELDIA), so se strinjale, da direktna prodaja ponuja ženskam možnost, da uresničijo svoj podjetniški potencial. Za dvig samozavesti je najpomembnejše delati na sebi in se naučiti veščin javnega nastopanja. Pomembno je organizirati projekte, ki nezaposlenim ženskam dajejo priložnost, da se preizkusijo v podjetništvu.

Ga. Sanela Dropulić je poudarila, da danes ženske v podjetništvo vstopajo iz nuje, ko ostanejo brez redne zaposlitve ali zaradi materinstva ne morejo zadostiti delovnim zahtevam v korporacijah. O podjetništvu jih je treba izobraževati že v šolskem obdobju, tako da bi to bila njihova izbira, ne pa nuja, medtem ko je ga. Lacroix poudarila, da je direktna prodaja podjetniška priložnost, ki ženskam daje priložnost za ravnotežje med zasebnim in poslovnim življenjem. Zato jo je treba še bolj spodbujati.

V Evropi je vprašanje žensk v gospodarstvu in ženskega podjetništva vse bolj pomembno tudi za makroekonomiste. Evropske raziskave kažejo, da je na Madžarskem največji delež podjetnic, ki pa imajo sorazmerno majhen vpliv na gospodarstvo države, medtem ko je na Švedskem zelo malo žensk v gospodarstvu, še manj pa je podjetnic, vendar je vpliv žensk na nacionalno ekonomijo zelo velik. Prav ta pokazatelj, vpliv žensk na gospodarstvo države je v Sloveniji zelo nizek.

Delovati moramo tako, da pomagamo ženskam v podjetništvu, odpreti jim moramo možnosti skupnega evropskega tržišča ter jim s pomočjo sistemskega izobraževanja in uvajanja digitalne ekonomije pomagati, da uresničijo svoj podjetniški potencial.

 

Izjava za javnost